Moderní marketing už dávno není dojmologie hezkých letáčků, ale exaktní věda. Základním pilířem je absolutní měřitelnost. V tomto článku vám představíme 14 základních hodnot, které vám pomohou definovat výkon a účinnost vašich strategií.

Některé z nich se týkají pouze online prostředí, jiné se dají vztáhnout obecně na celý firemní marketing. Vždy záleží na konkrétní strategii a vzájemné kombinaci nástrojů. Ať tak či onak, pokud doposud nevyužíváte alespoň některou z nich, je něco špatně ;-).

Unikátní návštěvy stránek

Jeden z nejjednodušších ukazatelů. Pomocí Google Analytics snadno zjistíte, kolik unikátních návštěvníků přišlo na konkrétní stránku webu.

Počty stažení

Tato metrika vám dává ještě bližší přehled o popularitě vašeho obsahu. Díky exkluzivnímu obsahu ke stažení navíc můžete získávat další potenciální leady.

Čas strávený na stránce

Návštěva stránky je jedna věc, ale jak dlouho na ní uživatel setrvá, je věc úplně jiná. Odešel okamžitě po prokliku, nebo si skutečně přečetl celý obsah? Zde však jedno velké pozor, měřit tuto hodnotu rozhodně není jednoduché. Např. Google Analytics používá k výpočtu matematický model, který není úplně přesný.

CTR – míra prokliku

Stěžejní metrika, využívaná v online prostředí. Definuje procento uživatelů, kteří shlédli vaši reklamu a skutečně na ni klikli. Zde je třeba brát ohled na přirozené limity jednotlivých médií (bannery, PR články, textová reklama…). Stejná metrika se využívá i při vyhodnocování úspěšnosti newsletterů. Zde udává, kolik uživatelů, kteří otevřeli váš e-mail, kliklo na některý z odkazů.

Odkazující stránky

Jedna z nejlepších metrik, ukazující na důvěryhodnost vašeho sdělení. Pokud uživatelé sami na svých webech odkazují na váš obsah, znamená to, že ho respektují a ztotožňují se s ním.

Počet sdílení

Další velmi dobrá metrika pro zhodnocení kvality vašeho obsahu. Pokud ho někdo sdílí na svém soukromém profilu v sociálních sítích, je to znakem jeho kvality.

Komentáře a interakce

Ideální metrika pro vyhodnocení sociálních médií. Ať prosté „lajky“, nebo komentáře. Jakákoliv interakce je známkou zájmu – pokud je pozitivní. Nic však není jen bílé, na negativní názory je třeba se připravit. Mají na ně právo. Ale to je úplně jiná kapitola.

CPC – cena za proklik

Samozřejmě, jedna z nejzákladnějších metrik u výkonnostních nástrojů. Jednoduše řečeno částka, kterou zaplatíte za jedno kliknutí na placenou reklamu. Čím nižší, tím lepší (pokud vám jde o rozpočty).

CPL – cena za lead

Poněkud složitější, ovšem velmi typická pro B2B segment. Jednoduše řečeno částka, kterou zaplatíte za získání jednoho leadu. Používá se u kampaní, jejichž cílem je generovat potenciální zákazníky získáním jejich kontaktních informací (bez ohledu na použité médium).

Roční hodnota zakázek

Myslím, že není nutné nijak blíže popisovat. Prostě náklady na kampaň děleno roční zisk/obrat ze získaného zákazníka.

Vliv

Poněkud složitější metrika, týkající se především obsahových strategií. Měří zákazníky, kteří sice neudělali přímou objednávku, ale na základě navštěvovaného obsahu (blogy, články, videa, případové studie…) se nakonec rozhodli pro vaši firmu.

Konverzní poměr

Další velmi známá metrika především u výkonnostních kanálů, ale nejen u nich. Jedná se o poměr mezi oslovenými uživateli a skutečně získanými zákazníky. Neřeší však jejich hodnotu, jedná se pouze o procento.

Followers, Subscribers (nenapadá mě vhodný český překlad J )

Metrika určená pro sociální média a kampaně v nich. Jednoduše řečeno počet uživatelů, kteří začnou odebírat vaše příspěvky či sledovat vaši stránku.

ROI (náklad – výnos)

V podstatě nejzákladnější ze všech metrik. Jedná se o poměr investovaných peněz vůči penězům, získaných díky konkrétní kampani. Není třeba blíže vysvětlovat, dovolím si však jednu osobní poznámku. Je s podivem, jak často je tato metrika přehlížena. Přitom je pilířem moderního marketingu…

 

Podobných metrik je jistě mnohem více, především těch z online prostředí. Můžete měřit nejnavštěvovanější stránky, podíl na trhu, citovanost v médiích, počet transakcí atd. atd. Každý obor a každá firma má své vlastní. Důležité je, abyste vůbec něco měřili a aby získané hodnoty byly skutečně ty relevantní, které vám pomohou rozvíjet váš business.

Ivo Vrána 

Digital Director, Marco BBN

Marco BBN je členem největší sítě B2B agentur světa – BBN International 

 

Menu
Odebírat newsletter