Často klienti při pohledu na úspěchy jejich konkurence lkají – to se jim to podniká, když mají “silnou” značku… Ale silná značka je něco, co se dá vybudovat. Platí to pro firmu, která se na trhu pohybuje už roky, ale nedaří se jí oslovit širší publikum, i pro zcela nového hráče na trhu. Vybudovat si silnou značku, to je dlouhodobý proces, vyžaduje to čas, lidské zdroje a samozřejmě investici do marketingu. Že se ale tato investice vyplatí, o tom jsme vás na našich stránkách či na našem blogu přesvědčovali již mnohokrát. Jak postupovalo Marco při interním persona workshopu zaměřeném na budoucí směr značky Konica Minolta a vytvoření nové marketingové strategie, to popisuje tato case study.

Nyní shrneme pět základních důvodů, proč je výhodné budovat silnou značku. Tyto důvody uvedl červencový článek zveřejněný na stránkách BBN.

Silná značka usnadní rozhodovací proces

Silný brand zjednoduší rozhodovací proces potenciálního klienta. Rozmýšlí-li se, komu svěřit danou zakázku, dá přednost značce, kterou zná. S tím souvisí koncept “hodnoty značky”. Hodnota značky je něco, co značka přidává produktu nebo službě nad rámec funkčních výhod. Dává to smysl i v odvětví B2B, kde hodnota značky často představuje důvěru, reputaci a uznání, které si zákazníci spojují se značkou a ovlivňují jejich nákupní rozhodnutí.

Silná značka působí i na zákazníky vašich zákazníků

Jsme v odvětví B2B, takže nejde jen o preference vašich klientů, ale také o to, jakým způsobem chce působit na své zákazníky. Značka není jen logem nebo sloganem, je to certifikát kvality, spolehlivosti a exkluzivity. Klienty opravňuje zvedat cenu svých produktů a služeb, protože mohou poukazovat na vysokou kvalitu a důvěryhodnost. Se silou vašeho brandu se zvyšuje i síla klientova brandu.

Silná značka zvyšuje loajalitu zákazníků

Loajalita zákazníků je základem dlouhodobého obchodního úspěchu a silná značka hraje zásadní roli při jejím budování a udržování. Pozitivní sdělení o tom, jak je značka důvěryhodná, mají kumulativní účinek pro posílení zákazníkovy zkušenosti. Takto dochází k budování zákazníkovy důvěry, kterou nemusí zlomit ani výhodná nabídka od konkurence.

Silná značka umožňuje odlišení od konkurence a možnost ovlivnit dění na trhu

Trhy ve většině odvětví jsou v dnešní době nasycené, takže uspějí jen ty značky, které se jednoznačně odlišují od jiných značek. Kdo se prezentuje jinak, toho si zákazníci dobře pamatují, a to vede ke konkurenční výhodě. Silná značka nerezonuje jen u zákazníků, také mění to, jak se na společnost dívají konkurenti. Článek z webu Branding Strategy Insider mluví o tom, jak silné značky určují pravidla B2B trhů. Síla značky určuje pozici společnosti a to, jak je vnímaná širším trhem. Silná značka podle tohoto článku otevírá dveře novým obchodním příležitostem, vytváří konkurenční výhody a umožňuje určovat nové trendy, kterým se ostatní podřizují.

Silná značka umožní budování důvěry

Obsáhlý článek z magazínu Forbes popisuje, jak zásadní důležitost má důvěra ve značku v současné digitální éře. Důvodem, proč zákazníci přecházejí ke konkurenci, bývá nezřídka ztráta důvěry ve značku, více než pragmatické posouzení cenových nabídek či jiné faktory. Podle průzkumu zmíněného v článku se 40 % Američanů rozhodlo pro změnu značky právě z důvodu ztráty důvěry. Autenticitu a důvěryhodnost si značky budují transparentní komunikací se zákazníkem, uvážlivou tvorbou obsahu pro svůj web nebo na sociální sítě či propracovaným marketingem. To vše jsou součásti správné strategie pro budování silné značky.

Menu
Odebírat newsletter