7 smrtelných hříchů B2B marketingu

Všichni známe sedm smrtelných hříchů. Podle křesťanské morálky jde o hříchy, které jsou původci všech ostatních hříchů. Stejně tak existuje sedm smrtelných hříchů v B2B marketingu, které mohou mít negativní dopad na celou marketingovou strategii vaší společnosti. Pojďme se na ně podívat.

 

Chtíč

Chtíč představuje intenzivní touhu a ve světě B2B marketingu ji lze chápat jako chtíč po marketingových výstupech konkurence. Chtíč zpravidla končívá myšlenkou „já to chci taky!“. Zhmotnit se může podobně jako v tomto rozhovoru generálního ředitele (GŘ) a marketingového manažera (MM):

GŘ: Viděl jsi tu infografiku od Supr Trupr IT Solution? To je naprostá bomba! A jak se to šíří! Musíme udělat taky nějakou infografiku.
MM: No ale my máme aktuálně dost práce se strategií. Když napneme síly na infografiku, může nás to rozptýlit od našich klíčových cílů.
GŘ: Tak si na to udělejte čas! Vždyť to nemůže být tak složité! Jestli to bude virální, tak to nadřadíme nad všechny naše cíle.

Je lákavé toužit po nové marketingové taktice, když vidíte, že konkurenci to v určitém specifickém segmentu skvěle funguje, ale tento typ myšlení obvykle vykolejuje marketingové strategie. Nepoddávejte se chtíči po nápadech a strategiích jiných firem. Dělejte to, co dává smysl, a buďte v tom originální. Máte-li plán k dosažení vašich obchodních cílů, držte se ho.

Obžerství

Obžerství (nebo též nestřídmost) může být interpretován také jako sobectví – nadřazování vašich vlastních zájmů a zájmů firmy nad zájmy ostatních. Jak vypadá tento hřích v B2B marketingu? Obžerství vystrkuje hlavu, když se zoufale snažíte prodat své produkty nebo služby svým leadům příliš brzy. Sdílejte své znalosti a zkušenosti se svými leady a nesnažte se je hned tlačit k uzavření obchodu. Pokud dokážete lidem vysvětlit, že spolupráce s vaší společností vyřeší jejich problémy místo toho, abyste jim vnucovali vaše řešení, vybudujete si důvěru a v dlouhodobější perspektivě konvertujete více leadů na zákazníky.

Lakota

Lakota se u B2B marketingu projevuje hojně. Typickým příkladem je očekávat od vašich prospektů příliš jen za to, že si stáhnou váš obsah. Pokud vydáte eBook zacílený na lidi, kteří teprve získávají povědomí o vaší značce, nechtějte po nich hned jméno, telefonní číslo, adresu, oblíbenou barvu, křestní jméno jejich dcery, číslo bankovního účtu… Chápete, kam tím míříme.

Jestliže očekáváte, že vám lidé budou poskytovat informace o sobě, pojistěte si dvě věci: 1) že informace, které požadujete, zlepší zkušenost respondenta při interakci s vaší společností, a 2) že informace, které požadujete, jsou v souladu s obsahem. Platí obecné pravidlo, že čím dále se váš lead nachází v konverzním tunelu, tím více informací od něj můžete požadovat.

Lenost

Lenost je jinými slovy neochota pracovat nebo vložit úsilí do vašeho B2B marketingu. Nejčastěji se projevuje v nedostatku testování. Nejlepší B2B marketéři testují, testují, testují a nikdy nepřestávají testovat. Který titulek postu na blogu fungoval nejlépe? Můžu zajistit lepší konverzní poměr své landing page tím, že změním její název? Snižuje některá konkrétní stránka na webu konverzní poměry a návštěvnost?

Testování je nekonečný proces a mělo by být kontinuální součástí každého úsilí B2B marketéra. Váš marketing nebude nikdy 100% optimalizovaný nebo „ukončený“, takže není čas na lenost!

Hněv

Hněv je, když mrsknete svým laptopem o zeď a vykašlete se na váš firemní blog poté, co píšete post za postem a návštěvnost se celý měsíc nezvýšila ani o setinu procenta. Nezapomeňte, že nejlepší B2B marketing operuje dlouhodobě a že u většiny marketingových strategií to chvíli trvá, než jsou vidět výsledky. Nevzdávejte se v hněvu příliš brzo, nebo se nikdy nedostanete dost daleko na to, abyste mohli spatřit výsledky. Pro příklad – implementovat strategii inbound marketingu tak, aby začala generovat zisky, trvá 7–9 měsíců.

Závist

Závist se v B2B marketingu ukazuje ve formě žárlivosti na content jiných lidí a v jeho následném kopírování. Pokud chcete být se svým B2B marketingem úspěšní, musíte tvořit vlastní, původní obsah. Čím více času strávíte sledováním obsahu svých konkurentů a snahou okopírovat to, co dělají oni, tím méně budete vyčnívat. A co je horší – bude vás to zdržovat od dosažení pozice lídra, o kterou usiluje ve svém odvětví každá firma.

Pýcha

Pýcha se ukazuje v neochotě vzdát se věcí, které kdysi fungovaly, ale dnes už jsou zastaralé. „Hromadný telemarketing vždycky fungoval a mám s ním nejvíc zkušeností, a proto ho budeme dělat i nadále.“ Pokud váš marketing nefunguje, podívejte se na něj s odstupem a zjistěte, kde je chyba. Nebuďte příliš pyšní si přiznat, že určitá strategie nefunguje. To může být složité, když přijde na oblast, ve které byl B2B marketér po dlouhé roky specialistou, takže je to také otázka rozhodnutí a uvědomění si marketingových výsledků. Nedrží vaše marketingové oddělení na uzdě pýcha?

 

Představili jsme vám sedm smrtelných hříchů B2B marketingu. Můžete se podělit s vašimi vlastními? Rádi bychom se o nich dozvěděli v komentářích.

Přeloženo z www.iconsive.com.

Menu
Odebírat newsletter