BBN a The World Bee Project spouští společnou iniciativu na pomoc včelám

Cílem iniciativy nazvané Světové včelí společenství (World Bee Community) je motivovat lidi všech věkových kategorií a národností k záchraně včel a dalších ohrožených opylovačů. 

Před Světovým dnem včel, který připadá na 20. května 2022, BBN – The world’s B2B agency oznámila, že ve spolupráci s britskou organizací The World Bee Project CIC přichází s vůbec prvním Světovým včelím společenstvím.

Vlády po celém světě dělají, co mohou, ale legislativní proces je příliš pomalý. Světové včelí společenství má za cíl zapojit lidi všech věkových kategorií a z jakéhokoliv koutu světa do řešení celosvětové krizové situace, kterou je úbytek včel, opylovačů a biologické rozmanitosti. Iniciativa má také pomoci získat finanční prostředky pro projekt The World Bee Project, který navrhuje, řídí a podporuje kroky pro záchranu včel a biodiverzity.

Rodiny a jednotlivci z celého světa se mohou připojit ke Světovému včelímu společenství prostřednictvím malého měsíčního příspěvku. Členem se může stát každý, komu záleží na ochraně včel a dalších opylovačů, aby se zajistil rozkvět biologické rozmanitosti na Zemi pro budoucí generace.

Projekt Světové včelí společenství je krásná a nesmírně důležitá iniciativa,” řekla Annette Fernandes-Poyser, výkonná ředitelka BBN. „V BBN stavíme na propojení agentur po celém světě a chápeme, že i ta nejmenší nerovnováha v ekosystémech – ať už přírodních, nebo těch souvisejících s byznysem – může mít škodlivý dopad jinde. Jako globální partnerství B2B marketérů chápeme lépe než většina ostatních, že to, co děláte v jedné části světa, má dopad i jinde, a proto jsme odhodláni podpořit Světové včelí společenství.” 

Iniciativa The World Bee Project na ochranu včel a dalších opylovačů a na zlepšení životních podmínek lidí a komunit poskytuje inspiraci a potřebnou podporu po celém světě. A to v takové míře, že se společnost BBN a její tým zavázali k dlouhodobé podpoře iniciativy společně s následováním cílů v oblasti ochrany životního prostředí.

„Jsme nadšeni, že nás BBN podporuje po celém světě,” řekla Sabiha Rumani Malik, zakladatelka a výkonná prezidentka The World Bee Project. „Jejich geografická působnost a komunikace souzní s naší snahou o vytvoření jednotného globálního hlasu, který může skutečně ovlivnit činnost vlád, pokud jde o ochranu našeho životního prostředí a biologické rozmanitosti. Včely spojují lidi a planetu. Lidé chtějí být vyslyšeni, potřebují být vyslyšeni a měli by být vyslyšeni.”

V BBN bereme záležitosti související se společenskou odpovědností firem (CSR) vážně. Naše zásady CSR čerpají inspiraci z Cílů udržitelného rozvoje OSN (SDGs) a z deseti zásad iniciativy United Nations Global Compact (UNGC).

Společnost BBN je uznávána jako jedna z nejlepších mezinárodních B2B marketingových agentur, její partneři zaměstnávají více než 1 150 B2B specialistů, kteří pracují v 61 kancelářích ve 32 zemích, hovoří 35 jazyky a mají více než 500 klientů z 23 různých B2B odvětví, kteří celosvětově generují obrat přes 187 milionů USD.

Pomozte včelkám i vy! K iniciativě Světové včelí společenství se připojíte zde.

Autor: BBN – The world’s B2B agency

Menu
Odebírat newsletter