Case Study: Moderní B2B komunikace pěti jazyky 

 

Jak co nejefektivněji udržovat stovky zákazníků na pěti evropských a světových trzích v kontaktu s nejnovějšími informacemi při současném posilování jejich loajality? Vedle stamilionových investic do reklamy je to možné například prostřednictvím pravidelného newsletteru.

 

Kvalitní databáze je nezbytná!

Dostali jsme za úkol vytvořit efektivní nástroj přímé komunikace na pravidelné bázi se zákazníky a partnery pro společnost Jotun Powder Coatings, která je globálním výrobcem práškových barev se sídlem v Norsku.

Prvním předpokladem úspěchu bylo zkompletovat databáze zákazníků (práškových lakoven a velkých výrobních podniků) ze všech zapojených zemí – z České republiky, Slovenska, Polska, Maďarska, Ruska a Norska. V rámci České republiky jsme přidali i kontakty na potenciální zákazníky, které jsme získali s pomocí telefonického monitoringu.

 

Obsah je král

Další částí byla práce copywritera – sestavení struktury pravidelných rubrik newsletteru a jejich naplnění aktuálním obsahem pro každé vydání. Souběžně vznikala i grafika – zvlášť pro on-line newsletter na webových stránkách a zvlášť HTML verze pro posílání e-mailem. 

 

Video zvýší proklikovost

Jedním ze sedmi článků prvního vydání newsletteru bylo video o testování kvality vytvrzené barvy. Video jsme natáčeli přímo v laboratořích Jotun v Trmicích u Ústí nad Labem. Scénář, natáčení, střih, dabing i titulky pro jazykové mutace jsme zajišťovali interně. Vedení Jotunu vyhodnotilo video jako nejúspěšnější část newsletteru.

Po schválení české verze následovaly překlady včetně korektur v sesterských agenturách sítě BBN a hromadné rozeslání. Výsledky e-mailingu byly samozřejmě monitorovatelné a vyhodnotitelné.

Český klient i zahraniční ústředí byli s naší prací velmi spokojeni a práce na newsletteru pokračují i nadále.

Menu
Odebírat newsletter