Case study: Zkola.cz

V roce 2019 získala reklamní agentura Marco BBN zakázku na analýzu a specifikaci řešení, grafický návrh, UX design a online marketing pro informační portál o vzdělávání a školství Zkola.cz. Součástí zakázky byla také dodávka redakčního systému, implementace, migrace a servisní služby po dobu 48 měsíců.

Detailní informace o projektu

Projekt informačního portálu o vzdělávání a školství Zkola.cz se na Zlínsku rozběhl již v roce 2004. Vznikl z iniciativy Zlínského kraje jako služba školám, žákům i jejich rodičům a široké veřejnosti. Vlastníkem je Zlínský kraj, provozovatelem Střední průmyslová škola Otrokovice. Rodinu krajských portálů o vzdělávání tvoří čtyři vzájemně propojené weby. Krajské portály Zkola slouží ke komunikaci mezi odbornou pedagogickou veřejností, pracovníky odboru školství i rodiči a žáky. Jsou otevřeny všem zájemcům o oblast školství, vzdělávání a výchovy. Cílem je podporovat témata týkající se vzdělávání a osobnostního rozvoje obyvatel Zlínského kraje, dát prostor všem, kdo jsou v kraji jakkoliv zapojeni do procesu vzdělávání a výchovy.

Postup agentury Marco BBN

V tomto případě jsme pracovali na půdorysu již zavedeného portálu, který fungoval od roku 2004. V této podobě byl ale po 15 letech již zcela nevyhovující – krajský portál byl provozován na software MS SharePoint 2013 a jako takový nesplňoval současné požadavky na webové stránky. Design byl neresponzivní a často vykazoval chyby.

Marco vytvořilo nový portál postavený na redakčním systému WordPress. Cílem bylo předložit klientovi uživatelsky přívětivý web, a to jak pro veřejnost, která na Zkola.cz přistupuje přes tzv. uživatelský dashboard, tak i pro samotné administrátory portálu.

Řada úkonů, jako je registrace uživatelů, resety hesel, newslettery či odběr novinek z portálu, byly automatizovány. Výrazně se zvýšila přístupnost webu. Klient usiloval o splnění zákona č. 99/2019 Sb. o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací.

Úspěchy portálu Zkola.cz

– První rok po spuštění si stránky otevřelo přes 350 000 uživatelů, více než 2x oproti školnímu roku 2016/17

– Míra opuštění webu byla snížena z 65 % na 45 %

– Dotazník profesních zájmů vyplnilo k lednu 2023 již 5000 školáků

– Zlínský kraj je jedním ze 7, které mají samostatný portál o školství a vzdělávání a co se týče rozsahu, historie, uživatelské přívětivosti a aktuálnosti informací patří mezi nejlepší

Portál Zkola.cz je archivován Národní knihovnou ČR

Lepší komunikace s veřejností

Díky agentuře Marco se nám podařilo splnit veškeré hlavní cíle modernizace,“ říká Jana Cenková, šéfredaktorka krajských portálů Zkola.cz. „Oceňujeme lepší komunikaci s veřejností, která využívá inzerci volných míst. Je jim k dispozici rychlá registrace a snadná publikace inzerátu, nemusí již žádat redakci o vložení.“

Cenková vyzdvihuje další splněný cíl modernizace: vytvoření zcela nového subportálu Průvodce kariérou, jehož součástí je Dotazník profesních zájmů. Dotazník do ledna 2023 vyplnilo přes 5 tisíc školáků.

Portál Zkola.cz je živým organismem, který prosperuje. „V současné době je novinkou na portálu Nabídka vzdělávacích programů pro školy. Pedagogové mateřských, základních i středních škol najdou nově na portálu nabídku všech vzdělávacích programů, které pro školy organizují především kulturní instituce Zlínského kraje, ale také občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti či jednotlivci,“ říká Cenková.

Na republikové úrovni jedinečný

Marco BBN vytvořilo portál, který je ve svém odvětví dáván za příklad na republikové úrovni. „Většina krajů nemá žádný portál o školství a vzdělávání, zveřejňují pouze nutné informace prostřednictvím webu kraje. Portál Zkola je skutečně jedinečný na republikové úrovni, co se týká rozsahu, historie, uživatelské přívětivosti a aktuálnosti informací,“ uzavírá Cenková.

Původní podoba portálu Zkola.cz

 

Dnešní podoba portálu Zkola.cz

Menu
Odebírat newsletter