Kdysi dávno byl trh místem, kde se živě diskutovalo. Debaty se vedly nejen o obchodu samotném, ale lidé si zde vyměňovali informace, zkušenosti, doporučení. Do těchto debat vstupovali odborníci i náhodní kolemjdoucí „se svou troškou do mlýna“. Dobrý obchodník pozorně poslouchal a na vývoj debaty rychle reagoval – tu vysvětlením, tu názornou ukázkou, tu úpravou výrobku nebo změnou způsobu prodeje. Ten nejlepší obchodník takové debaty záměrným nahozením vhodného téma sám nastartoval, aby se od zákazníků (kteří ho živí) něco dozvěděl (my dnes říkáme, aby získal zpětnou vazbu).

Stejně tak v moderní době funguje firemní blog (a sociální sítě obecně) a vrací tak firemní komunikaci od jednostranného a medii cenzurovaného toku informací zpět k přímé konverzaci v reálním čase. Firemní blog tak může být velmi užitečným nástrojem obsahového marketingu (content merketing) – pokud se dělá dobře.

Zatímco různými „soukromými“ blogy se dnes internet jen hemží, u firemních blogů se zdá být využívání tohoto nástroje v B2B marketingu stále ještě poměrně zdrženlivější. Zajímavé z tohoto pohledu jsou výsledky malého průzkumu, který v rámci své bakalářské práce na téma využití firemních blogů v B2B marketingu zpracoval náš kolega Ondra Vrtěl. Z výsledků jsme pro vás vybrali to podstatné.

Na dotazník v miniprůzkumu odpovědělo 165 respondentů. Z toho 37 % bylo ve věku 25–34 let, 53 % ve věku 35–49 let, 3 % bylo mladších než 25 let a 7 % respondentů již dosáhlo padesátku. Profesně se jednalo marketingové odborníky (29,52 %), manažery (13,33 %), administrativní pracovníky (12,38 %), obchodníky (11,43 %), kreativce (9,52 %) a zastoupení měla i výroba (9,52 %).

Jak je to se čteností blogů?

Drtivá většina respondentů se s nějakým blogem na internetu setkala, ale zajímají se také o firemní blogy nebo spíše jen o ty „lifestylové“?

Z hlediska marketéra v B2B celkem potěšující výsledek, protože velká část respondentů čte pravidelně odborné blogy, a to zejména v souvislosti se svojí profesí.

Jak je to s využitím informací z firemních blogů?

Na první pohled se může zdát, že využití informací z firemních blogů je minimální a že jejich psaní je tedy zbytečná práce. To je velký omyl. Když pomineme efektivní self-promotion firmy a již zmíněnou otevřenou konverzaci, tak právě z té velké skupiny čtenářů, kteří na náš blog zabrousí jen výjimečně, se můžou vyklubat budoucí zákazníci. Jsou to lidé, kteří hledají konkrétní informaci (nový produkt, službu, řešení…). Hledání je dovede na náš blog – pokud je dobře vedený. A naším úkolem už pak je, takového člověka nepustit. Ale to už je zase na jiný blog, třeba o automatizovaném marketingu…

Jaká je preference obsahu blogů?

V preferencích nabízeného obsahu blogů mají nejvyšší zastoupení odborné články, případovky a analýzy, což odpovídá i profesnímu složení respondentů.

Poměrně zajímavým tipem pro formát blogů jsou ale preference typu media.

Vedou jednoznačně a přiznejme trošku překvapivě standardní texty. Je to zřejmě nejjednodušší a proto nejoblíbenější typ obsahu. Pro zobrazení videa je většinou potřeba pustit i zvuk, což např. v kanceláři znamená zapojit a nasadit si sluchátka, nechceme-li rušit kolegy. Infografiky pak mohou být sice přitažlivé, někdy ale chtějí po čtenáři více zamyšlení na pochopení zobrazovaných informacích. Materiály ke stažení zase mohou narazit na nekompatibilitu formátů nebo jen prostý na prostou nutnost uložit je do svého počítače.

K čemu slouží firemní blog?

Bez zajímavosti není ani to, že vlastní firemní blog provozuje 36 % respondentů tohoto miniprůzkumu. Většina z nich na něm zveřejňuje minimálně jednou za měsíc nový článek, výjimkou pak není ani aktualizace častější. Proto nás zajímalo, kde vidí hlavní roli firemního blogu a jeho přínos.

Na závěr pak návrat k podstatě firemního blogu – 65 % respondentů uvedlo, že vnímá informace na odborném blogu většinou jako nezaujatý názor. Pouze necelá čtvrtina je považuje za firemní marketing. Téměř polovina z nich pak uvedla, že kvalita blogu je pro ně důvodem k důvěře a případnému oslovení dané firmy.

Nebojte se komunikovat se svými stávajícími i potenciálními zákazníky a odbornou veřejností prostřednictvím firemního blogu. Má v moderním marketingu rozhodně své místo.

Tipům na to, jak správně psát firemní blog, se můžeme věnovat třeba příště.

 

Aleš Řiháček, MARCO BBN

Ondřej Vrtěl, MARCO BBN (autor průzkumu v rámci své bakalářské práce “Blog jako nástroj self promotion v sektoru B2B”)

Menu
Odebírat newsletter