David Jordan, ředitel reklamní agentury Bader Rutter, která náleží stejně jako Marco pod skupinu BBN, se podělil o svůj názor na umělou inteligenci (AI) a její roli v B2B marketingu. Umělá inteligence dále proniká do mnoha odvětví, marketingový průmysl nevyjímaje. Mnoho reklamních agentur se obává o budoucnost kreativity jako takové. V tomto článku bude posouzen potenciál AI v marketingových agenturách, zdali představuje příležitost k růstu a zdali může lidskou kreativitu podpořit, nebo ji zcela nahradit.

AI je tady a dělá velké kroky dopředu. Pomocí strojového učení se zlepšuje a v některých marketingových agenturách začíná vládnout znepokojení. Umělá inteligence představuje způsob, jak outsourcovat některé činnosti. Spolehlivě zvládá některé rutinní činnosti, umožňuje organizovat práci, může dělat jednoduché zápisy a dokonce dokáže generovat obsah. To způsobuje, že podle některých začíná AI pronikat do výsostných vod představivosti a kreativity.

Ale je tomu skutečně tak?

ChatGPT a obdobné softwary skutečně zastanou mnoho úkolů. Chrlí text s dechberoucí rychlostí, umí přijímat a organizovat poznámky ze schůzek, asistují při náročných projektech, dokáží samy vytvořit jednoduchý obsah. Neznamená to ale, že by marketingové agentury mohly AI svěřovat tvůrčí úkoly.

Firmy nevyhledávají služby marketingové agentury, protože očekávají řemeslnou transformaci dostupných informací na životaschopné produkty a služby, se kterými mohou dále pracovat. Skutečná hodnota se vytváří generováním nových a zajímavých nápadů, díky kterým značky poutají pozornost.

Žádný kreativní algoritmus neexistuje. Aspoň zatím ne,

Umělá inteligence tvoří neoriginální obrázky a texty. Jsou to vlastně vysoce sofistikované imitace a montáže. Není to málo. I tak může AI zastat mnoho úkolů. Nedokáže ale splnit požadavky na kreativitu. A nezdá se, že by se na tom mělo v nejbližší budoucnosti něco měnit.

Jazyk, kterým chtějí značky promlouvat ke svým zákazníkům, je příliš specifický na to, aby se dal vygenerovat umělou inteligencí. Důležité je porozumět kontextu, který je leckdy slovy nereprodukovatelný. A v sázce je příliš hodně, než abychom mohli novou reklamní kampaň svěřit automatizovaným platformám závislým na souborech dat dostupných na internetu. AI může být cenným nástrojem, ale stále je omezen kvalitou vstupních dat, na které spoléhá. Velká část obsahu, který AI přechroustává, aby provedl analýzu strojového učení, je balast. To je nevýhoda participativního webu. Proto je důležitý kontext. Člověk umí podvědomě rozlišit, která informace je důležitá a může se sní dále pracovat, a která ne. Proto také technická zpráva k vydání softwaru GPT-4 uvádí varování, že program s relativně vysokou pravděpodobností může uživateli předkládat vysloveně nepravdivé informace.

Je důležité upozornit, že umělá inteligence ušla v relativně krátké době dlouhou cestu. Marketingové agentury nemohou umělou inteligenci ignorovat, měly by využít jejího obrovského potenciálu ku prospěchu svých klientů. Dokáže shromažďovat, třídit a organizovat informace s bezkonkurenční účinností. A ušetří tak mnoho času. Zásadní ale je, jak tento ušetřený čas využít. Ideální by bylo využít jej pro činnosti kreativní. Zdvojnásobit úsilí, aby výsledné produkty marketingových agentur zaujaly mysl i srdce cílového publika dané firmy.

Technologie předkládají nekonečné nové příležitosti firmám, které mohou určovat trendy, udivovat své zákazníky, bavit je a hlavně šířit povědomí o své činnosti.

To je největší hodnota AI pro obchodníky. Nechte ji dělat automatizované úkoly a investujte čas do vymýšlení a realizování nápadů, které zákazníky zaujmou. Soustřeďte se na rozvoj kritického myšlení a popusťte uzdu své představivosti, abyste vytvářeli nové a vzrušující, díky čemu značky rostou, a ne zastaralé a už stokrát omílané, co značky naopak brzdí.

Přijetím umělé inteligence a jejím spojením s lidskou kreativitou mohou agentury využít mocnou sílu schopnou generovat poutavý obsah, který zaujme srdce, mysl a prodej publika značky.

To je přesně důvod, proč potřebujeme AI.

 

Originál textu Davida Jordana k přečtení zde

Menu
Odebírat newsletter