Contact Strategy

Vaše B2B značka je suma vašich kontaktů. Čím více potenciálních zákazníků vás zná a čím intenzivnější dialog jste s nimi schopni vést, tím úspěšnější budete v prodeji. Kontaktní strategie je o efektivním mixu komunikačních nástrojů, které dokáží adresně (přímo člověku, který má ve firmě pravomoc rozhodnout o nákupu vašeho produktu) a ve správné fázi rozhodovacího procesu dodávat správný obsah pro nákupní rozhodování.

Zjistit více >>

Automatizace marketingu

Automatizace marketingu je sada on-line technologických nástrojů, které vám umožní řídit proces poznávání a vzdělávání potenciálních zákazníků. Zahrnuje například práci s databází, tracking návštěvníků webových stránek, skóring leadů, e-mail marketing, integraci CRM systému pro obchodníky, monitoring konkurence, sledování a řízení aktivit na sociálních sítích, realizaci průzkumů, organizaci eventů a další aktivity.

Zjistit více >>

Digitální marketing

Pravidla se navždy změnila. Může za to internet. 80 % manažerů hledá informace na internetu. Z B2B firem poháněných v odbytu obchodníky a jejich osobními vazbami se stávají marketingově řízené společnosti. Prostřednictvím webových stránek, sociálních sítí, e-mail marketingu a důsledné analytiky jsou marketéři schopni obchodníkům dodávat kvalifikované leady – firmy, které vědí co chtějí, znají vaši firmu i nabídku a chtějí jednat o uzavření obchodu.

Zjistit více >>

Content making

Obsah je král. Často opakovaná fráze, avšak v B2B komunikaci stoprocentní pravda. Nestačí mít správnou strategii a ovládat moderní komunikační nástroje, ale je třeba je naplnit originálním a užitečným obsahem. Content strategy zahrnuje analýzu zákazníků, plán, tvorbu obsahu a řízení jeho doručování vaší cílové skupině.

Zjistit více >>

Branding

Silná značka je jedním z největších aktiv firmy. Umožňuje získat vyšší podíl na trhu, zvýšit ziskovost, buduje věrnost zákazníků, snižuje citlivost na cenu, zlepšuje motivaci zaměstnanců a nabízí spoustu dalších pozitiv. Značka je víc než produkt či služba s logem. Značka je slib, který musíte plnit. K silné značce existuje ověřená cesta – know-how Brand Asset Management, vyvíjené sítí BBN.

Zjistit více >>

Kreativita

Big Long Idea. B2B komunikace potřebuje Big Ideas – nápady použitelné pro různé cílové skupiny a aplikovatelné pro různé komunikační kanály a formáty. B2B komunikace potřebuje Long Ideas – příběhy, které dokážou provést zákazníka celým rozhodovacím procesem. Od upoutání pozornosti k vlastní značce, navázání dialogu, vzdělávání budoucího zákazníka, zvažování nákupu až k finální akci.

Zjistit více >>

Menu
Odebírat newsletter